När du kontaktar mig som journalist kan du göra det utan att vara orolig för att jag ska att berätta för någon vem du är eller ens att vi har varit i kontakt. Det här brukar kallas källskydd och är inte bara en del av grundlagen utan också helt grundläggande för mig som journalist. Utan människors förtroende vore det nämligen helt hopplöst för mig att jobba med det jag gör.

Det enda du behöver göra för att källskyddet ska gälla är att säga att du vill vara anonym. När du gör det kommer jag hantera all kommunikation med dig och alla anteckningar om dig och från vara samtal på ett sätt så att ingen ska få reda på att du är du. Inte min producent, inte någon vän eller kollega, inte polisen. Inte någon.

Men i domstol då? Där kan jag hamna av två anledningar:

  1. För att ha avslöjat vem du är (vilket jag inte kommer att göra), då riskerar jag fängelse på upp till ett år.
  2. Domstolen misstänker att du begått ett brott och begär att jag ska avslöja om det är du som är min källa (vilket jag inte kommer att göra), då riskerar jag att få sitta i häkte i upp till tre månader.
Oavsett vad kommer jag inte att säga vem du är. Dessutom ka jag tillräckligt mycket om hur jag skyddar din identitet för att utbilda andra journalister i digitalt källskydd, något jag gör på uppdrag av bland annat Fojo Medieinstitut.

Men det finns en viktig sak till. Det räcker inte med att jag skyddar din identitet, du måste också skydda dig. Känner du dig osäker på hur du gör så fråga mig, till exemel genom att skicka ett säkert meddelande till mig här. Du kan också läsa i internetstiftelsens guide.